บทความ
การออมเงิน

เทคนิคการออมเงินอย่างชาญฉลาด: สร้างความมั่นคงทางการเงินในทุกช่วงชีวิต

เทคนิคการออมเงินอย่างชาญฉลาด: สร้างความมั่นคงทางการเงินในทุกช่วงชีวิต

เรียนรู้เทคนิคการออมเงินที่มีประสิทธิภาพ วิธีสร้างนิสัยการออมที่ดี และกลยุทธ์การจัดการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินในทุกช่วงชีวิต
สมหญิง รักออม

28 มิ.ย. 2567

ความสำคัญของการออมเงิน

การออมเงินเป็นพื้นฐานสำคัญของความมั่นคงทางการเงิน ไม่ว่าคุณจะมีรายได้มากหรือน้อย การมีเงินออมจะช่วยให้คุณรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน บรรลุเป้าหมายทางการเงิน และสร้างอนาคตที่มั่นคงได้


ประโยชน์ของการออมเงิน

1. สร้างความมั่นคงทางการเงิน

2. เตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉิน

3. บรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะสั้นและระยะยาว

4. ลดความเครียดและความกังวลเกี่ยวกับการเงิน

5. เพิ่มโอกาสในการลงทุนและสร้างความมั่งคั่ง


เทคนิคการออมเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

1. กำหนดเป้าหมายการออม

เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายการออมที่ชัดเจน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น:

 • สร้างเงินออมฉุกเฉิน 3-6 เดือนของค่าใช้จ่าย

 • ออมเงินดาวน์บ้าน

 • เก็บเงินเพื่อการเกษียณ

การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการออมเงิน

2. สร้างงบประมาณและติดตามค่าใช้จ่าย

การทำงบประมาณช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของรายรับและรายจ่าย:

1. บันทึกรายรับทั้งหมด

2. แยกประเภทค่าใช้จ่ายเป็นหมวดหมู่

3. กำหนดงบประมาณสำหรับแต่ละหมวดหมู่

4. ติดตามค่าใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอ

3. ใช้กฎ 50/30/20

แบ่งรายได้ของคุณตามกฎ 50/30/20:

 • 50% สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็น (ค่าเช่า อาหาร ค่าสาธารณูปโภค)

 • 30% สำหรับค่าใช้จ่ายที่ต้องการ (ความบันเทิง การท่องเที่ยว)

 • 20% สำหรับการออมและการลงทุน


กลยุทธ์การออมเงินในชีวิตประจำวัน

1. ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ทบทวนค่าใช้จ่ายของคุณและตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออก เช่น:

 • ยกเลิกบริการสมาชิกที่ไม่ได้ใช้

 • ลดการรับประทานอาหารนอกบ้าน

 • เปรียบเทียบราคาก่อนซื้อสินค้าหรือบริการ

2. ใช้เทคโนโลยีช่วยในการออม

ใช้แอพพลิเคชันและเครื่องมือทางการเงินเพื่อช่วยในการออม:

 • แอพบันทึกค่าใช้จ่าย

 • แอพออมเงินอัตโนมัติ

 • บัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ที่ให้ดอกเบี้ยสูง

3. ใช้หลักการ "จ่ายตัวเองก่อน"

หักเงินออมออกจากรายได้ทันทีที่ได้รับ ก่อนที่จะใช้จ่ายอย่างอื่น:

 • ตั้งการโอนเงินอัตโนมัติไปยังบัญชีออมทรัพย์

 • เข้าร่วมโครงการออมเงินกับนายจ้าง เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


การออมเงินในแต่ละช่วงชีวิต

วัยเริ่มทำงาน

 • เริ่มออมเงินเพื่อเกษียณตั้งแต่เนิ่นๆ

 • สร้างเงินออมฉุกเฉิน

 • เรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนเบื้องต้น

วัยกลางคน

 • เพิ่มสัดส่วนการออมเพื่อเกษียณ

 • วางแผนการศึกษาสำหรับบุตร (ถ้ามี)

 • พิจารณาการลงทุนที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่สูงขึ้น

วัยใกล้เกษียณ

 • ทบทวนและปรับแผนการเกษียณ

 • ลดความเสี่ยงในการลงทุน

 • พิจารณาการทำประกันสุขภาพระยะยาว


สรุป

การออมเงินเป็นทักษะสำคัญที่ทุกคนควรฝึกฝนและพัฒนา ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงชีวิตใด การเริ่มต้นออมเงินไม่เคยสายเกินไป เริ่มจากการกำหนดเป้าหมาย สร้างแผนการออม และใช้เทคนิคต่างๆ ที่เหมาะกับรูปแบบชีวิตของคุณ

จำไว้ว่า การออมเงินไม่ได้หมายถึงการลดคุณภาพชีวิต แต่เป็นการสร้างความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงินในระยะยาว เริ่มต้นวันนี้ แล้วคุณจะขอบคุณตัวเองในอนาคตอย่างแน่นอน!

ความสำคัญของการออมเงิน

การออมเงินเป็นพื้นฐานสำคัญของความมั่นคงทางการเงิน ไม่ว่าคุณจะมีรายได้มากหรือน้อย การมีเงินออมจะช่วยให้คุณรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน บรรลุเป้าหมายทางการเงิน และสร้างอนาคตที่มั่นคงได้


ประโยชน์ของการออมเงิน

1. สร้างความมั่นคงทางการเงิน

2. เตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉิน

3. บรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะสั้นและระยะยาว

4. ลดความเครียดและความกังวลเกี่ยวกับการเงิน

5. เพิ่มโอกาสในการลงทุนและสร้างความมั่งคั่ง


เทคนิคการออมเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

1. กำหนดเป้าหมายการออม

เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายการออมที่ชัดเจน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น:

 • สร้างเงินออมฉุกเฉิน 3-6 เดือนของค่าใช้จ่าย

 • ออมเงินดาวน์บ้าน

 • เก็บเงินเพื่อการเกษียณ

การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการออมเงิน

2. สร้างงบประมาณและติดตามค่าใช้จ่าย

การทำงบประมาณช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของรายรับและรายจ่าย:

1. บันทึกรายรับทั้งหมด

2. แยกประเภทค่าใช้จ่ายเป็นหมวดหมู่

3. กำหนดงบประมาณสำหรับแต่ละหมวดหมู่

4. ติดตามค่าใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอ

3. ใช้กฎ 50/30/20

แบ่งรายได้ของคุณตามกฎ 50/30/20:

 • 50% สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็น (ค่าเช่า อาหาร ค่าสาธารณูปโภค)

 • 30% สำหรับค่าใช้จ่ายที่ต้องการ (ความบันเทิง การท่องเที่ยว)

 • 20% สำหรับการออมและการลงทุน


กลยุทธ์การออมเงินในชีวิตประจำวัน

1. ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ทบทวนค่าใช้จ่ายของคุณและตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออก เช่น:

 • ยกเลิกบริการสมาชิกที่ไม่ได้ใช้

 • ลดการรับประทานอาหารนอกบ้าน

 • เปรียบเทียบราคาก่อนซื้อสินค้าหรือบริการ

2. ใช้เทคโนโลยีช่วยในการออม

ใช้แอพพลิเคชันและเครื่องมือทางการเงินเพื่อช่วยในการออม:

 • แอพบันทึกค่าใช้จ่าย

 • แอพออมเงินอัตโนมัติ

 • บัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ที่ให้ดอกเบี้ยสูง

3. ใช้หลักการ "จ่ายตัวเองก่อน"

หักเงินออมออกจากรายได้ทันทีที่ได้รับ ก่อนที่จะใช้จ่ายอย่างอื่น:

 • ตั้งการโอนเงินอัตโนมัติไปยังบัญชีออมทรัพย์

 • เข้าร่วมโครงการออมเงินกับนายจ้าง เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


การออมเงินในแต่ละช่วงชีวิต

วัยเริ่มทำงาน

 • เริ่มออมเงินเพื่อเกษียณตั้งแต่เนิ่นๆ

 • สร้างเงินออมฉุกเฉิน

 • เรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนเบื้องต้น

วัยกลางคน

 • เพิ่มสัดส่วนการออมเพื่อเกษียณ

 • วางแผนการศึกษาสำหรับบุตร (ถ้ามี)

 • พิจารณาการลงทุนที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่สูงขึ้น

วัยใกล้เกษียณ

 • ทบทวนและปรับแผนการเกษียณ

 • ลดความเสี่ยงในการลงทุน

 • พิจารณาการทำประกันสุขภาพระยะยาว


สรุป

การออมเงินเป็นทักษะสำคัญที่ทุกคนควรฝึกฝนและพัฒนา ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงชีวิตใด การเริ่มต้นออมเงินไม่เคยสายเกินไป เริ่มจากการกำหนดเป้าหมาย สร้างแผนการออม และใช้เทคนิคต่างๆ ที่เหมาะกับรูปแบบชีวิตของคุณ

จำไว้ว่า การออมเงินไม่ได้หมายถึงการลดคุณภาพชีวิต แต่เป็นการสร้างความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงินในระยะยาว เริ่มต้นวันนี้ แล้วคุณจะขอบคุณตัวเองในอนาคตอย่างแน่นอน!

บทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง

รับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออนาคตที่มั่นคงและปลอดภัยสำหรับคุณและครอบครัว

การลดค่าใช้จ่าย

ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ ปี2567
รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 11,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Elite Room รวงผึ้ง…

WE Admin

26 พ.ค. 2567

การลงทุน

วิเคราะห์ปัจจัยแต่ละหมวดธุรกิจ
การวิเคราะห์หมวดธุรกิจต่างๆ จะทำให้เราสามารถมองเห็นแนวโน้มต่างๆ ของหุ้นในกลุ่มที่เราสนใจจะลงทุนได้ในแต่ละหมวดธุรกิจ ดังนี้

WE Admin

4 ต.ค. 2564

การวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ: 7 ขั้นตอนสู่อิสรภาพทางการเงิน
เรียนรู้ 7 ขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและบรรลุเป้าหมายชีวิตของคุณ

วิชัย วางแผนดี

28 มิ.ย. 2567

ข่าวรอบโลก

[ IPO ] CIVIL ENGINEERING เข้าตลาดฯ
TikTok เป็นแอพพลิเคชั่นที่มียอดการดาวน์โหลดมากถึง 3 พันล้านครั้งในช่วงกลางปี 2021 ขึ้นแท่นเป็นแอพอันดับหนึ่งแอพที่มีผู้ดาวน์โหลดสูงสุด

WE Admin

26 ม.ค. 2567

บทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง

รับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออนาคตที่มั่นคงและปลอดภัยสำหรับคุณและครอบครัว

การลดค่าใช้จ่าย

ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ ปี2567
รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 11,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Elite Room รวงผึ้ง…

WE Admin

26 พ.ค. 2567

การลงทุน

วิเคราะห์ปัจจัยแต่ละหมวดธุรกิจ
การวิเคราะห์หมวดธุรกิจต่างๆ จะทำให้เราสามารถมองเห็นแนวโน้มต่างๆ ของหุ้นในกลุ่มที่เราสนใจจะลงทุนได้ในแต่ละหมวดธุรกิจ ดังนี้

WE Admin

4 ต.ค. 2564

การวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ: 7 ขั้นตอนสู่อิสรภาพทางการเงิน
เรียนรู้ 7 ขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและบรรลุเป้าหมายชีวิตของคุณ

วิชัย วางแผนดี

28 มิ.ย. 2567

ข่าวรอบโลก

[ IPO ] CIVIL ENGINEERING เข้าตลาดฯ
TikTok เป็นแอพพลิเคชั่นที่มียอดการดาวน์โหลดมากถึง 3 พันล้านครั้งในช่วงกลางปี 2021 ขึ้นแท่นเป็นแอพอันดับหนึ่งแอพที่มีผู้ดาวน์โหลดสูงสุด

WE Admin

26 ม.ค. 2567

บทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง

รับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออนาคตที่มั่นคงและปลอดภัยสำหรับคุณและครอบครัว

การลดค่าใช้จ่าย

ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ ปี2567
รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 11,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Elite Room รวงผึ้ง…

WE Admin

26 พ.ค. 2567

การลงทุน

วิเคราะห์ปัจจัยแต่ละหมวดธุรกิจ
การวิเคราะห์หมวดธุรกิจต่างๆ จะทำให้เราสามารถมองเห็นแนวโน้มต่างๆ ของหุ้นในกลุ่มที่เราสนใจจะลงทุนได้ในแต่ละหมวดธุรกิจ ดังนี้

WE Admin

4 ต.ค. 2564

การวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ: 7 ขั้นตอนสู่อิสรภาพทางการเงิน
เรียนรู้ 7 ขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและบรรลุเป้าหมายชีวิตของคุณ

วิชัย วางแผนดี

28 มิ.ย. 2567

ข่าวรอบโลก

[ IPO ] CIVIL ENGINEERING เข้าตลาดฯ
TikTok เป็นแอพพลิเคชั่นที่มียอดการดาวน์โหลดมากถึง 3 พันล้านครั้งในช่วงกลางปี 2021 ขึ้นแท่นเป็นแอพอันดับหนึ่งแอพที่มีผู้ดาวน์โหลดสูงสุด

WE Admin

26 ม.ค. 2567

บทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง

รับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออนาคตที่มั่นคงและปลอดภัยสำหรับคุณและครอบครัว

การลดค่าใช้จ่าย

ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ ปี2567
รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 11,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Elite Room รวงผึ้ง…

WE Admin

26 พ.ค. 2567

การลงทุน

วิเคราะห์ปัจจัยแต่ละหมวดธุรกิจ
การวิเคราะห์หมวดธุรกิจต่างๆ จะทำให้เราสามารถมองเห็นแนวโน้มต่างๆ ของหุ้นในกลุ่มที่เราสนใจจะลงทุนได้ในแต่ละหมวดธุรกิจ ดังนี้

WE Admin

4 ต.ค. 2564

การวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ: 7 ขั้นตอนสู่อิสรภาพทางการเงิน
เรียนรู้ 7 ขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและบรรลุเป้าหมายชีวิตของคุณ

วิชัย วางแผนดี

28 มิ.ย. 2567

ข่าวรอบโลก

[ IPO ] CIVIL ENGINEERING เข้าตลาดฯ
TikTok เป็นแอพพลิเคชั่นที่มียอดการดาวน์โหลดมากถึง 3 พันล้านครั้งในช่วงกลางปี 2021 ขึ้นแท่นเป็นแอพอันดับหนึ่งแอพที่มีผู้ดาวน์โหลดสูงสุด

WE Admin

26 ม.ค. 2567

“ค้นหาที่ปรึกษาการเงิน”

ชีวิตเราไม่มีใครวางแผนให้ล้มเหลว มีแต่คนล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน

“ค้นหาที่ปรึกษาการเงิน”

ชีวิตเราไม่มีใครวางแผนให้ล้มเหลว มีแต่คนล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน

“ค้นหาที่ปรึกษาการเงิน”

ชีวิตเราไม่มีใครวางแผนให้ล้มเหลว มีแต่คนล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน

“ค้นหาที่ปรึกษาการเงิน”

ชีวิตเราไม่มีใครวางแผนให้ล้มเหลว มีแต่คนล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Wealth Engineer และบริการที่เรามีให้

Wealth Engineer คืออะไร?

Wealth Engineer ช่วยอะไรคุณ?

Wealth Engineer คิดค่าบริการเท่าไร?

อยากใช้บริการ Wealth Engineer เริ่มต้นอย่างไร?

Wealth Engineer ต่างจากตัวช่วยวางแผนการเงินอื่นๆ อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Wealth Engineer และบริการที่เรามีให้

Wealth Engineer คืออะไร?

Wealth Engineer ช่วยอะไรคุณ?

Wealth Engineer คิดค่าบริการเท่าไร?

อยากใช้บริการ Wealth Engineer เริ่มต้นอย่างไร?

Wealth Engineer ต่างจากตัวช่วยวางแผนการเงินอื่นๆ อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Wealth Engineer และบริการที่เรามีให้

Wealth Engineer คืออะไร?

Wealth Engineer ช่วยอะไรคุณ?

Wealth Engineer คิดค่าบริการเท่าไร?

อยากใช้บริการ Wealth Engineer เริ่มต้นอย่างไร?

Wealth Engineer ต่างจากตัวช่วยวางแผนการเงินอื่นๆ อย่างไร

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีม Wealth Engineer ได้ที่

อีเมล

info@wealth-engineer.com

โซเชียลมีเดีย

Wealth Engineer วางแผนการเงิน 

เบอร์โทรศัพท์

094-892-2464, 02-673-1716

ที่ตั้งบริษัท

ชั้น 3 อาคารศุภาคาร 15 A แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีม Wealth Engineer ได้ที่

อีเมล

info@wealth-engineer.com

โซเชียลมีเดีย

เบอร์โทรศัพท์

094-892-2464, 02-673-1716

ที่ตั้งบริษัท

ชั้น 3 อาคารศุภาคาร 15 A แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีม Wealth Engineer ได้ที่

อีเมล

info@wealth-engineer.com

โซเชียลมีเดีย

Wealth Engineer วางแผนการเงิน 

เบอร์โทรศัพท์

094-892-2464, 02-673-1716

ที่ตั้งบริษัท

ชั้น 3 อาคารศุภาคาร 15 A แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีม Wealth Engineer ได้ที่

อีเมล

info@wealth-engineer.com

โซเชียลมีเดีย

Wealth Engineer วางแผนการเงิน 

เบอร์โทรศัพท์

094-892-2464, 02-673-1716

ที่ตั้งบริษัท

ชั้น 3 อาคารศุภาคาร 15 A แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ติดตามข่าวสารด้วยจดหมายข่าว

รับข้อมูลอัปเดตและความรู้ล่าสุดส่งตรงถึงเมลขึ้น

เมื่อคลิกสมัคร คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (ยกเลิกภายหลังได้)

ติดตามข่าวสารด้วยจดหมายข่าว

รับข้อมูลอัปเดตและความรู้ล่าสุดส่งตรงถึงเมลขึ้น

เมื่อคลิกสมัคร คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (ยกเลิกภายหลังได้)

ติดตามข่าวสารด้วย
จดหมายข่าว

รับข้อมูลอัปเดตและความรู้ล่าสุดส่งตรงถึงเมลขึ้น

เมื่อคลิกสมัคร คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (ยกเลิกภายหลังได้)

ติดตามข่าวสารด้วยจดหมายข่าว

รับข้อมูลอัปเดตและความรู้ล่าสุดส่งตรงถึงเมลขึ้น

เมื่อคลิกสมัคร คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (ยกเลิกภายหลังได้)

© 2024 Wealth Engineer. All rights reserved.

Privacy Policy

Terms of Service

Cookies Settings

© 2024 Wealth Engineer. All rights reserved.

Privacy Policy

Terms of Service

Cookies Settings

© 2024 Wealth Engineer. All rights reserved.

Privacy Policy

Terms of Service

Cookies Settings

© 2024 Wealth Engineer. All rights reserved.

Privacy Policy

Terms of Service

Cookies Settings