บทความ
การลดค่าใช้จ่าย

ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ ปี2567

ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ ปี2567

รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 11,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Elite Room รวงผึ้ง…
WE Admin

26 พ.ค. 2567

รายชื่อโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ

1. โรงพยาบาลกรุงเทพ
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 11,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Elite Room รวงผึ้ง 150,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

2. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวซูพีเรีย 6,100 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษแกรนด์ VIP 10,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

3. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวพิเศษ ค่าห้อง 2,500 บาท ค่าบริการพยาบาล 1,900 บาท ค่าอาหาร 500 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 1,100 บาท รวม 6,000 บาท
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง (VIP) Platinum ค่าห้อง 5,600 บาท ค่าบริการพยาบาล 2,400 บาท ค่าอาหาร 500 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 1,700 บาท รวม 10,200 บาท

4. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพิเศษเดี่ยว 6,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : VIP Platinum 10,200 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

5. โรงพยาบาลคามิลเลียน
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวธรรมดา 4,400 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องเดี่ยวพิเศษ 5,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

6. โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว 4,430-4,930 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VIP 6,660-7,960 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

7. โรงพยาบาลธนบุรี
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องธรรมดา 5,620 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องซิลค์ 17,230 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

8. โรงพยาบาลธนบุรี 2
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวเดอลุกซ์ 5,350-5,550 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องวีไอพี 7,000-7,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

9. โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว 3,280-3,680 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VIP 5,380 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

10. โรงพยาบาลนวเวช
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องดีลักซ์ 5,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องสวีท 6,500-7,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

11. โรงพยาบาลนนทเวช
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Superior 7,560-8,360 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษ VIP First Class 10,960 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

12. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องซูพีเรีย 5,200 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องสูท 3 ห้อง (Suite Room) 13,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

13. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเตียงเดี่ยวธรรมดา 14,140 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพรีเมียร์ รอยัล 75,060 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

14. โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว Premier Room 4,330 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร) 
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VIP Suite 9,330 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

15. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Regent Adult ค่าห้อง 4,900 บาท ค่าบริการพยาบาล 2,900 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 1,700 บาท ไม่รวมค่าอาหาร รวม 9,500 บาท
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Ambassador Adult ค่าห้อง 9,500 บาท ค่าบริการพยาบาล 3,500 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 3,000 บาท ไม่รวมค่าอาหาร รวม 16,000 บาท

16. โรงพยาบาลปิยะเวท
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard Room 5,760 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง President Room 17,160 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

17. โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 4,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Exclusive 5,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

18. โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 5,450-8,550 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Family Room Premium Ward 20,050 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

19. โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพิเศษเดี่ยว 4,430-6,530 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) 
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษ VIP Platinum Room 8,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

20. โรงพยาบาล เปาโล รังสิต
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 5,060 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) 
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพรีเมียมพิเศษ 12,200 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

21. โรงพยาบาลพญาไท
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Gold 6,115 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Suite 10,400-12,400 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

22. โรงพยาบาลพญาไท 2
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Gold A 7,400 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Prestige-VIP 22,625 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

23. โรงพยาบาลพญาไท 3
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Platinum 6,200 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : Presidential Suite 23,200 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

24. โรงพยาบาลพระราม 9
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพัก Private 8,000 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพัก Suite 26,000 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

25. โรงพยาบาลเพชรเวช
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพิเศษ 4,810 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

26. โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องดีลักซ์ 4,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องวีไอพี 5,550 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

27. โรงพยาบาลเมดพาร์ค
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพัก Executive 11,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพัก Royal River Suite 122,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

28. โรงพยาบาลรามคำแหง
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวธรรมดา 3,200-3,500 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องแพลทตินั่ม 11,500 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

29. โรงพยาบาลลาดพร้าว
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวพิเศษ 4,700 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องสวีท 8,100 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

30. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Deluxe 4,200-5,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VIP 5,600-7,800 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

31. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว 4,350 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) 4850
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Grand VIP 7,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

32. โรงพยาบาลวิภาราม
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว 5,990 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องวีไอพี 6,610 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

33. โรงพยาบาลวิภาวดี
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวธรรมดา 4,360 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) 
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VIP Suite 8,360 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

34. โรงพยาบาลเวชธานี
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง PREMIUM WARD-SINGLE 7,100-7,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) 
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง ROYAL SUITE 22,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

35. โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเวิลด์ซูพีเรีย ค่าห้อง 3,500 บาท ค่าบริการพยาบาล 2,200 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 1,500 บาท รวม 7,200 บาท

36. โรงพยาบาลศิครินทร์
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว Standard 5,100 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Royal Suite 13,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

37. โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 2,900 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : Royal Suite with Lounge 8,700 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

38. โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวพิเศษ 3,300 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องวีไอพี 5,100 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

39. โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Superior Intelligent 9,200 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Grand Royal Suite 40,200 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

40. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องสแตนดาร์ด อินเตอร์ 6,600 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการพยาบาล แต่ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าอาหาร)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องเพรสซิเด้นท์ สวีท 16,200 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการพยาบาล แต่ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าอาหาร)

41. โรงพยาบาลสุขุมวิท
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Deluxe Room 5,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Corner Suite Room 9,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

42. โรงพยาบาลหัวเฉียว
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพิเศษเดี่ยว 3,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษ VVIP 8,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

43. โรงพยาบาลเอกชัย
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Studio 3,700 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษ VVIP 12,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

รายชื่อโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ

1. โรงพยาบาลกรุงเทพ
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 11,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Elite Room รวงผึ้ง 150,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

2. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวซูพีเรีย 6,100 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษแกรนด์ VIP 10,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

3. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวพิเศษ ค่าห้อง 2,500 บาท ค่าบริการพยาบาล 1,900 บาท ค่าอาหาร 500 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 1,100 บาท รวม 6,000 บาท
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง (VIP) Platinum ค่าห้อง 5,600 บาท ค่าบริการพยาบาล 2,400 บาท ค่าอาหาร 500 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 1,700 บาท รวม 10,200 บาท

4. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพิเศษเดี่ยว 6,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : VIP Platinum 10,200 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

5. โรงพยาบาลคามิลเลียน
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวธรรมดา 4,400 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องเดี่ยวพิเศษ 5,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

6. โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว 4,430-4,930 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VIP 6,660-7,960 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

7. โรงพยาบาลธนบุรี
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องธรรมดา 5,620 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องซิลค์ 17,230 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

8. โรงพยาบาลธนบุรี 2
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวเดอลุกซ์ 5,350-5,550 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องวีไอพี 7,000-7,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

9. โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว 3,280-3,680 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VIP 5,380 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

10. โรงพยาบาลนวเวช
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องดีลักซ์ 5,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องสวีท 6,500-7,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

11. โรงพยาบาลนนทเวช
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Superior 7,560-8,360 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษ VIP First Class 10,960 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

12. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องซูพีเรีย 5,200 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องสูท 3 ห้อง (Suite Room) 13,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

13. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเตียงเดี่ยวธรรมดา 14,140 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพรีเมียร์ รอยัล 75,060 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

14. โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว Premier Room 4,330 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร) 
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VIP Suite 9,330 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

15. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Regent Adult ค่าห้อง 4,900 บาท ค่าบริการพยาบาล 2,900 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 1,700 บาท ไม่รวมค่าอาหาร รวม 9,500 บาท
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Ambassador Adult ค่าห้อง 9,500 บาท ค่าบริการพยาบาล 3,500 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 3,000 บาท ไม่รวมค่าอาหาร รวม 16,000 บาท

16. โรงพยาบาลปิยะเวท
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard Room 5,760 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง President Room 17,160 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

17. โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 4,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Exclusive 5,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

18. โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 5,450-8,550 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Family Room Premium Ward 20,050 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

19. โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพิเศษเดี่ยว 4,430-6,530 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) 
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษ VIP Platinum Room 8,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

20. โรงพยาบาล เปาโล รังสิต
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 5,060 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) 
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพรีเมียมพิเศษ 12,200 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

21. โรงพยาบาลพญาไท
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Gold 6,115 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Suite 10,400-12,400 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

22. โรงพยาบาลพญาไท 2
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Gold A 7,400 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Prestige-VIP 22,625 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

23. โรงพยาบาลพญาไท 3
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Platinum 6,200 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : Presidential Suite 23,200 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

24. โรงพยาบาลพระราม 9
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพัก Private 8,000 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพัก Suite 26,000 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

25. โรงพยาบาลเพชรเวช
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพิเศษ 4,810 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

26. โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องดีลักซ์ 4,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องวีไอพี 5,550 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

27. โรงพยาบาลเมดพาร์ค
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพัก Executive 11,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพัก Royal River Suite 122,000 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

28. โรงพยาบาลรามคำแหง
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวธรรมดา 3,200-3,500 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องแพลทตินั่ม 11,500 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ)

29. โรงพยาบาลลาดพร้าว
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวพิเศษ 4,700 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องสวีท 8,100 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

30. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Deluxe 4,200-5,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VIP 5,600-7,800 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

31. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว 4,350 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) 4850
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Grand VIP 7,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

32. โรงพยาบาลวิภาราม
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว 5,990 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องวีไอพี 6,610 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

33. โรงพยาบาลวิภาวดี
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวธรรมดา 4,360 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) 
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง VIP Suite 8,360 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

34. โรงพยาบาลเวชธานี
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง PREMIUM WARD-SINGLE 7,100-7,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) 
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง ROYAL SUITE 22,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

35. โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเวิลด์ซูพีเรีย ค่าห้อง 3,500 บาท ค่าบริการพยาบาล 2,200 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 1,500 บาท รวม 7,200 บาท

36. โรงพยาบาลศิครินทร์
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยว Standard 5,100 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Royal Suite 13,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

37. โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 2,900 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : Royal Suite with Lounge 8,700 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

38. โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องเดี่ยวพิเศษ 3,300 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องวีไอพี 5,100 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

39. โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Superior Intelligent 9,200 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Grand Royal Suite 40,200 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าอาหาร)

40. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องสแตนดาร์ด อินเตอร์ 6,600 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการพยาบาล แต่ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าอาหาร)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องเพรสซิเด้นท์ สวีท 16,200 บาท (รวมค่าห้อง และค่าบริการพยาบาล แต่ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าอาหาร)

41. โรงพยาบาลสุขุมวิท
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Deluxe Room 5,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Corner Suite Room 9,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

42. โรงพยาบาลหัวเฉียว
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้องพิเศษเดี่ยว 3,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษ VVIP 8,500 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

43. โรงพยาบาลเอกชัย
ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Studio 3,700 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)
ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้องพิเศษ VVIP 12,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ)

บทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง

รับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออนาคตที่มั่นคงและปลอดภัยสำหรับคุณและครอบครัว

การลดค่าใช้จ่าย

ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ ปี2567
รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 11,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Elite Room รวงผึ้ง…

WE Admin

26 พ.ค. 2567

การลงทุน

วิเคราะห์ปัจจัยแต่ละหมวดธุรกิจ
การวิเคราะห์หมวดธุรกิจต่างๆ จะทำให้เราสามารถมองเห็นแนวโน้มต่างๆ ของหุ้นในกลุ่มที่เราสนใจจะลงทุนได้ในแต่ละหมวดธุรกิจ ดังนี้

WE Admin

4 ต.ค. 2564

การวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ: 7 ขั้นตอนสู่อิสรภาพทางการเงิน
เรียนรู้ 7 ขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและบรรลุเป้าหมายชีวิตของคุณ

วิชัย วางแผนดี

28 มิ.ย. 2567

ข่าวรอบโลก

[ IPO ] CIVIL ENGINEERING เข้าตลาดฯ
TikTok เป็นแอพพลิเคชั่นที่มียอดการดาวน์โหลดมากถึง 3 พันล้านครั้งในช่วงกลางปี 2021 ขึ้นแท่นเป็นแอพอันดับหนึ่งแอพที่มีผู้ดาวน์โหลดสูงสุด

WE Admin

26 ม.ค. 2567

บทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง

รับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออนาคตที่มั่นคงและปลอดภัยสำหรับคุณและครอบครัว

การลดค่าใช้จ่าย

ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ ปี2567
รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 11,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Elite Room รวงผึ้ง…

WE Admin

26 พ.ค. 2567

การลงทุน

วิเคราะห์ปัจจัยแต่ละหมวดธุรกิจ
การวิเคราะห์หมวดธุรกิจต่างๆ จะทำให้เราสามารถมองเห็นแนวโน้มต่างๆ ของหุ้นในกลุ่มที่เราสนใจจะลงทุนได้ในแต่ละหมวดธุรกิจ ดังนี้

WE Admin

4 ต.ค. 2564

การวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ: 7 ขั้นตอนสู่อิสรภาพทางการเงิน
เรียนรู้ 7 ขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและบรรลุเป้าหมายชีวิตของคุณ

วิชัย วางแผนดี

28 มิ.ย. 2567

ข่าวรอบโลก

[ IPO ] CIVIL ENGINEERING เข้าตลาดฯ
TikTok เป็นแอพพลิเคชั่นที่มียอดการดาวน์โหลดมากถึง 3 พันล้านครั้งในช่วงกลางปี 2021 ขึ้นแท่นเป็นแอพอันดับหนึ่งแอพที่มีผู้ดาวน์โหลดสูงสุด

WE Admin

26 ม.ค. 2567

บทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง

รับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออนาคตที่มั่นคงและปลอดภัยสำหรับคุณและครอบครัว

การลดค่าใช้จ่าย

ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ ปี2567
รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 11,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Elite Room รวงผึ้ง…

WE Admin

26 พ.ค. 2567

การลงทุน

วิเคราะห์ปัจจัยแต่ละหมวดธุรกิจ
การวิเคราะห์หมวดธุรกิจต่างๆ จะทำให้เราสามารถมองเห็นแนวโน้มต่างๆ ของหุ้นในกลุ่มที่เราสนใจจะลงทุนได้ในแต่ละหมวดธุรกิจ ดังนี้

WE Admin

4 ต.ค. 2564

การวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ: 7 ขั้นตอนสู่อิสรภาพทางการเงิน
เรียนรู้ 7 ขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและบรรลุเป้าหมายชีวิตของคุณ

วิชัย วางแผนดี

28 มิ.ย. 2567

ข่าวรอบโลก

[ IPO ] CIVIL ENGINEERING เข้าตลาดฯ
TikTok เป็นแอพพลิเคชั่นที่มียอดการดาวน์โหลดมากถึง 3 พันล้านครั้งในช่วงกลางปี 2021 ขึ้นแท่นเป็นแอพอันดับหนึ่งแอพที่มีผู้ดาวน์โหลดสูงสุด

WE Admin

26 ม.ค. 2567

บทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง

รับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออนาคตที่มั่นคงและปลอดภัยสำหรับคุณและครอบครัว

การลดค่าใช้จ่าย

ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ ปี2567
รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 11,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Elite Room รวงผึ้ง…

WE Admin

26 พ.ค. 2567

การลงทุน

วิเคราะห์ปัจจัยแต่ละหมวดธุรกิจ
การวิเคราะห์หมวดธุรกิจต่างๆ จะทำให้เราสามารถมองเห็นแนวโน้มต่างๆ ของหุ้นในกลุ่มที่เราสนใจจะลงทุนได้ในแต่ละหมวดธุรกิจ ดังนี้

WE Admin

4 ต.ค. 2564

การวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ: 7 ขั้นตอนสู่อิสรภาพทางการเงิน
เรียนรู้ 7 ขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและบรรลุเป้าหมายชีวิตของคุณ

วิชัย วางแผนดี

28 มิ.ย. 2567

ข่าวรอบโลก

[ IPO ] CIVIL ENGINEERING เข้าตลาดฯ
TikTok เป็นแอพพลิเคชั่นที่มียอดการดาวน์โหลดมากถึง 3 พันล้านครั้งในช่วงกลางปี 2021 ขึ้นแท่นเป็นแอพอันดับหนึ่งแอพที่มีผู้ดาวน์โหลดสูงสุด

WE Admin

26 ม.ค. 2567

“ค้นหาที่ปรึกษาการเงิน”

ชีวิตเราไม่มีใครวางแผนให้ล้มเหลว มีแต่คนล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน

“ค้นหาที่ปรึกษาการเงิน”

ชีวิตเราไม่มีใครวางแผนให้ล้มเหลว มีแต่คนล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน

“ค้นหาที่ปรึกษาการเงิน”

ชีวิตเราไม่มีใครวางแผนให้ล้มเหลว มีแต่คนล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน

“ค้นหาที่ปรึกษาการเงิน”

ชีวิตเราไม่มีใครวางแผนให้ล้มเหลว มีแต่คนล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Wealth Engineer และบริการที่เรามีให้

Wealth Engineer คืออะไร?

Wealth Engineer ช่วยอะไรคุณ?

Wealth Engineer คิดค่าบริการเท่าไร?

อยากใช้บริการ Wealth Engineer เริ่มต้นอย่างไร?

Wealth Engineer ต่างจากตัวช่วยวางแผนการเงินอื่นๆ อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Wealth Engineer และบริการที่เรามีให้

Wealth Engineer คืออะไร?

Wealth Engineer ช่วยอะไรคุณ?

Wealth Engineer คิดค่าบริการเท่าไร?

อยากใช้บริการ Wealth Engineer เริ่มต้นอย่างไร?

Wealth Engineer ต่างจากตัวช่วยวางแผนการเงินอื่นๆ อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Wealth Engineer และบริการที่เรามีให้

Wealth Engineer คืออะไร?

Wealth Engineer ช่วยอะไรคุณ?

Wealth Engineer คิดค่าบริการเท่าไร?

อยากใช้บริการ Wealth Engineer เริ่มต้นอย่างไร?

Wealth Engineer ต่างจากตัวช่วยวางแผนการเงินอื่นๆ อย่างไร

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีม Wealth Engineer ได้ที่

อีเมล

info@wealth-engineer.com

โซเชียลมีเดีย

Wealth Engineer วางแผนการเงิน 

เบอร์โทรศัพท์

094-892-2464, 02-673-1716

ที่ตั้งบริษัท

ชั้น 3 อาคารศุภาคาร 15 A แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีม Wealth Engineer ได้ที่

อีเมล

info@wealth-engineer.com

โซเชียลมีเดีย

เบอร์โทรศัพท์

094-892-2464, 02-673-1716

ที่ตั้งบริษัท

ชั้น 3 อาคารศุภาคาร 15 A แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีม Wealth Engineer ได้ที่

อีเมล

info@wealth-engineer.com

โซเชียลมีเดีย

Wealth Engineer วางแผนการเงิน 

เบอร์โทรศัพท์

094-892-2464, 02-673-1716

ที่ตั้งบริษัท

ชั้น 3 อาคารศุภาคาร 15 A แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีม Wealth Engineer ได้ที่

อีเมล

info@wealth-engineer.com

โซเชียลมีเดีย

Wealth Engineer วางแผนการเงิน 

เบอร์โทรศัพท์

094-892-2464, 02-673-1716

ที่ตั้งบริษัท

ชั้น 3 อาคารศุภาคาร 15 A แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ติดตามข่าวสารด้วยจดหมายข่าว

รับข้อมูลอัปเดตและความรู้ล่าสุดส่งตรงถึงเมลขึ้น

เมื่อคลิกสมัคร คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (ยกเลิกภายหลังได้)

ติดตามข่าวสารด้วยจดหมายข่าว

รับข้อมูลอัปเดตและความรู้ล่าสุดส่งตรงถึงเมลขึ้น

เมื่อคลิกสมัคร คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (ยกเลิกภายหลังได้)

ติดตามข่าวสารด้วย
จดหมายข่าว

รับข้อมูลอัปเดตและความรู้ล่าสุดส่งตรงถึงเมลขึ้น

เมื่อคลิกสมัคร คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (ยกเลิกภายหลังได้)

ติดตามข่าวสารด้วยจดหมายข่าว

รับข้อมูลอัปเดตและความรู้ล่าสุดส่งตรงถึงเมลขึ้น

เมื่อคลิกสมัคร คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (ยกเลิกภายหลังได้)

© 2024 Wealth Engineer. All rights reserved.

Privacy Policy

Terms of Service

Cookies Settings

© 2024 Wealth Engineer. All rights reserved.

Privacy Policy

Terms of Service

Cookies Settings

© 2024 Wealth Engineer. All rights reserved.

Privacy Policy

Terms of Service

Cookies Settings

© 2024 Wealth Engineer. All rights reserved.

Privacy Policy

Terms of Service

Cookies Settings