บทความ
การวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ: 7 ขั้นตอนสู่อิสรภาพทางการเงิน

การวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ: 7 ขั้นตอนสู่อิสรภาพทางการเงิน

เรียนรู้ 7 ขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและบรรลุเป้าหมายชีวิตของคุณ
วิชัย วางแผนดี

28 มิ.ย. 2567

บทนำ

การวางแผนการเงินที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางการเงินและคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงวัยใดหรือมีรายได้เท่าไหร่ การมีแผนการเงินที่รอบคอบจะช่วยให้คุณจัดการกับเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายชีวิต และสร้างอิสรภาพทางการเงินในระยะยาว บทความนี้จะแนะนำ 7 ขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ ที่จะช่วยให้คุณก้าวสู่ความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน


1. กำหนดเป้าหมายทางการเงิน

การวางแผนการเงินที่ดีเริ่มต้นจากการรู้ว่าคุณต้องการอะไร


เป้าหมายระยะสั้น (1-3 ปี)

 • สร้างเงินออมฉุกเฉิน

 • ปลดหนี้บัตรเครดิต

 • วางแผนท่องเที่ยว

เป้าหมายระยะกลาง (3-10 ปี)

 • ดาวน์บ้านหรือรถยนต์

 • เริ่มธุรกิจส่วนตัว

 • ลงทุนเพื่อการศึกษาของบุตร

เป้าหมายระยะยาว (10 ปีขึ้นไป)

 • วางแผนเกษียณ

 • สร้างอิสรภาพทางการเงิน

 • ส่งต่อมรดกให้ลูกหลาน

2. ประเมินสถานะทางการเงินปัจจุบัน

การรู้จุดยืนทางการเงินของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผน


วิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย

 • บันทึกรายได้ทั้งหมดจากทุกแหล่ง

 • ติดตามค่าใช้จ่ายทุกประเภทอย่างละเอียด

 • คำนวณกระแสเงินสดสุทธิ (รายได้ - ค่าใช้จ่าย)

ตรวจสอบสินทรัพย์และหนี้สิน

 • ทำบัญชีรายการสินทรัพย์ทั้งหมด (เงินสด, เงินลงทุน, อสังหาริมทรัพย์)

 • รวบรวมข้อมูลหนี้สินทั้งหมด (หนี้บัตรเครดิต, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อรถยนต์)

 • คำนวณความมั่งคั่งสุทธิ (สินทรัพย์ - หนี้สิน)

3. สร้างงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

งบประมาณที่ดีจะช่วยควบคุมการใช้จ่ายและสนับสนุนเป้าหมายทางการเงินของคุณ


ใช้หลัก 50/30/20

 • 50% สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็น (ที่อยู่อาศัย, อาหาร, สาธารณูปโภค)

 • 30% สำหรับค่าใช้จ่ายตามความต้องการ (ความบันเทิง, ท่องเที่ยว)

 • 20% สำหรับการออมและการลงทุน


ติดตามและปรับปรุงงบประมาณ

 • ใช้แอพหรือสเปรดชีตบันทึกค่าใช้จ่าย

 • ทบทวนและวิเคราะห์การใช้จ่ายทุกเดือน

 • ปรับงบประมาณตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

4. สร้างแผนการออมและการลงทุน

การออมและการลงทุนที่เหมาะสมจะช่วยให้เงินของคุณเติบโตและทำงานแทนคุณ


เริ่มต้นด้วยการออม

 • สร้างเงินออมฉุกเฉิน 3-6 เดือนของค่าใช้จ่าย

 • ใช้บัญชีออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูง

 • ตั้งระบบออมอัตโนมัติทุกเดือน

วางแผนการลงทุน

 • กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

 • กระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท

 • พิจารณาการลงทุนระยะยาว เช่น กองทุนรวม, หุ้น, อสังหาริมทรัพย์

5. จัดการหนี้สินอย่างชาญฉลาด

การจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพเป็นก้าวสำคัญสู่อิสรภาพทางการเงิน

จัดลำดับความสำคัญของหนี้

 • ชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงก่อน (เช่น บัตรเครดิต)

 • พิจารณารวมหนี้เพื่อลดอัตราดอกเบี้ย

 • สร้างแผนการชำระหนี้ที่เป็นระบบ


หลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ใหม่

 • ใช้บัตรเครดิตอย่างรับผิดชอบ

 • สร้างนิสัยการใช้จ่ายเงินสดหรือบัตรเดบิต

 • พิจารณาความจำเป็นก่อนก่อหนี้ใหม่


6. สร้างความคุ้มครองทางการเงิน

การป้องกันความเสี่ยงทางการเงินเป็นส่วนสำคัญของแผนการเงินที่สมบูรณ์


ทำประกันที่จำเป็น

 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองรายได้ของครอบครัว

 • ประกันสุขภาพเพื่อรองรับค่ารักษาพยาบาล

 • ประกันทรัพย์สินสำหรับบ้านและรถยนต์

วางแผนภาษีและมรดก

 • ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีให้เต็มที่

 • พิจารณาการวางแผนมรดกและพินัยกรรม

 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและกฎหมาย

7. ทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินอย่างสม่ำเสมอ

แผนการเงินที่ดีต้องยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์


ทบทวนแผนการเงินประจำปี

 • ตรวจสอบความคืบหน้าของเป้าหมายทางการเงิน

 • ประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน

 • ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามความจำเป็น

ปรับแผนตามการเปลี่ยนแปลงของชีวิต

 • เหตุการณ์สำคัญ เช่น แต่งงาน มีบุตร เปลี่ยนงาน

 • การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ

 • การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายภาษีและการลงทุน


สรุป

การวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด ด้วยการทำตาม 7 ขั้นตอนนี้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ คุณจะสามารถสร้างรากฐานทางการเงินที่มั่นคง บรรลุเป้าหมายชีวิต และก้าวสู่อิสรภาพทางการเงินได้ในที่สุด จำไว้ว่า การวางแผนการเงินเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต ยิ่งคุณเริ่มต้นเร็วและมีวินัยมากเท่าไหร่ โอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จทางการเงินก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เริ่มวางแผนการเงินของคุณวันนี้ และก้าวสู่อนาคตทางการเงินที่สดใสกว่าเดิม

บทนำ

การวางแผนการเงินที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางการเงินและคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงวัยใดหรือมีรายได้เท่าไหร่ การมีแผนการเงินที่รอบคอบจะช่วยให้คุณจัดการกับเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายชีวิต และสร้างอิสรภาพทางการเงินในระยะยาว บทความนี้จะแนะนำ 7 ขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ ที่จะช่วยให้คุณก้าวสู่ความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน


1. กำหนดเป้าหมายทางการเงิน

การวางแผนการเงินที่ดีเริ่มต้นจากการรู้ว่าคุณต้องการอะไร


เป้าหมายระยะสั้น (1-3 ปี)

 • สร้างเงินออมฉุกเฉิน

 • ปลดหนี้บัตรเครดิต

 • วางแผนท่องเที่ยว

เป้าหมายระยะกลาง (3-10 ปี)

 • ดาวน์บ้านหรือรถยนต์

 • เริ่มธุรกิจส่วนตัว

 • ลงทุนเพื่อการศึกษาของบุตร

เป้าหมายระยะยาว (10 ปีขึ้นไป)

 • วางแผนเกษียณ

 • สร้างอิสรภาพทางการเงิน

 • ส่งต่อมรดกให้ลูกหลาน

2. ประเมินสถานะทางการเงินปัจจุบัน

การรู้จุดยืนทางการเงินของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผน


วิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย

 • บันทึกรายได้ทั้งหมดจากทุกแหล่ง

 • ติดตามค่าใช้จ่ายทุกประเภทอย่างละเอียด

 • คำนวณกระแสเงินสดสุทธิ (รายได้ - ค่าใช้จ่าย)

ตรวจสอบสินทรัพย์และหนี้สิน

 • ทำบัญชีรายการสินทรัพย์ทั้งหมด (เงินสด, เงินลงทุน, อสังหาริมทรัพย์)

 • รวบรวมข้อมูลหนี้สินทั้งหมด (หนี้บัตรเครดิต, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อรถยนต์)

 • คำนวณความมั่งคั่งสุทธิ (สินทรัพย์ - หนี้สิน)

3. สร้างงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

งบประมาณที่ดีจะช่วยควบคุมการใช้จ่ายและสนับสนุนเป้าหมายทางการเงินของคุณ


ใช้หลัก 50/30/20

 • 50% สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็น (ที่อยู่อาศัย, อาหาร, สาธารณูปโภค)

 • 30% สำหรับค่าใช้จ่ายตามความต้องการ (ความบันเทิง, ท่องเที่ยว)

 • 20% สำหรับการออมและการลงทุน


ติดตามและปรับปรุงงบประมาณ

 • ใช้แอพหรือสเปรดชีตบันทึกค่าใช้จ่าย

 • ทบทวนและวิเคราะห์การใช้จ่ายทุกเดือน

 • ปรับงบประมาณตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

4. สร้างแผนการออมและการลงทุน

การออมและการลงทุนที่เหมาะสมจะช่วยให้เงินของคุณเติบโตและทำงานแทนคุณ


เริ่มต้นด้วยการออม

 • สร้างเงินออมฉุกเฉิน 3-6 เดือนของค่าใช้จ่าย

 • ใช้บัญชีออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูง

 • ตั้งระบบออมอัตโนมัติทุกเดือน

วางแผนการลงทุน

 • กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

 • กระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท

 • พิจารณาการลงทุนระยะยาว เช่น กองทุนรวม, หุ้น, อสังหาริมทรัพย์

5. จัดการหนี้สินอย่างชาญฉลาด

การจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพเป็นก้าวสำคัญสู่อิสรภาพทางการเงิน

จัดลำดับความสำคัญของหนี้

 • ชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงก่อน (เช่น บัตรเครดิต)

 • พิจารณารวมหนี้เพื่อลดอัตราดอกเบี้ย

 • สร้างแผนการชำระหนี้ที่เป็นระบบ


หลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ใหม่

 • ใช้บัตรเครดิตอย่างรับผิดชอบ

 • สร้างนิสัยการใช้จ่ายเงินสดหรือบัตรเดบิต

 • พิจารณาความจำเป็นก่อนก่อหนี้ใหม่


6. สร้างความคุ้มครองทางการเงิน

การป้องกันความเสี่ยงทางการเงินเป็นส่วนสำคัญของแผนการเงินที่สมบูรณ์


ทำประกันที่จำเป็น

 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองรายได้ของครอบครัว

 • ประกันสุขภาพเพื่อรองรับค่ารักษาพยาบาล

 • ประกันทรัพย์สินสำหรับบ้านและรถยนต์

วางแผนภาษีและมรดก

 • ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีให้เต็มที่

 • พิจารณาการวางแผนมรดกและพินัยกรรม

 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและกฎหมาย

7. ทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินอย่างสม่ำเสมอ

แผนการเงินที่ดีต้องยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์


ทบทวนแผนการเงินประจำปี

 • ตรวจสอบความคืบหน้าของเป้าหมายทางการเงิน

 • ประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน

 • ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามความจำเป็น

ปรับแผนตามการเปลี่ยนแปลงของชีวิต

 • เหตุการณ์สำคัญ เช่น แต่งงาน มีบุตร เปลี่ยนงาน

 • การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ

 • การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายภาษีและการลงทุน


สรุป

การวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด ด้วยการทำตาม 7 ขั้นตอนนี้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ คุณจะสามารถสร้างรากฐานทางการเงินที่มั่นคง บรรลุเป้าหมายชีวิต และก้าวสู่อิสรภาพทางการเงินได้ในที่สุด จำไว้ว่า การวางแผนการเงินเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต ยิ่งคุณเริ่มต้นเร็วและมีวินัยมากเท่าไหร่ โอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จทางการเงินก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เริ่มวางแผนการเงินของคุณวันนี้ และก้าวสู่อนาคตทางการเงินที่สดใสกว่าเดิม

บทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง

รับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออนาคตที่มั่นคงและปลอดภัยสำหรับคุณและครอบครัว

การลดค่าใช้จ่าย

ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ ปี2567
รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 11,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Elite Room รวงผึ้ง…

WE Admin

26 พ.ค. 2567

การลงทุน

วิเคราะห์ปัจจัยแต่ละหมวดธุรกิจ
การวิเคราะห์หมวดธุรกิจต่างๆ จะทำให้เราสามารถมองเห็นแนวโน้มต่างๆ ของหุ้นในกลุ่มที่เราสนใจจะลงทุนได้ในแต่ละหมวดธุรกิจ ดังนี้

WE Admin

4 ต.ค. 2564

การวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ: 7 ขั้นตอนสู่อิสรภาพทางการเงิน
เรียนรู้ 7 ขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและบรรลุเป้าหมายชีวิตของคุณ

วิชัย วางแผนดี

28 มิ.ย. 2567

ข่าวรอบโลก

[ IPO ] CIVIL ENGINEERING เข้าตลาดฯ
TikTok เป็นแอพพลิเคชั่นที่มียอดการดาวน์โหลดมากถึง 3 พันล้านครั้งในช่วงกลางปี 2021 ขึ้นแท่นเป็นแอพอันดับหนึ่งแอพที่มีผู้ดาวน์โหลดสูงสุด

WE Admin

26 ม.ค. 2567

บทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง

รับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออนาคตที่มั่นคงและปลอดภัยสำหรับคุณและครอบครัว

การลดค่าใช้จ่าย

ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ ปี2567
รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 11,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Elite Room รวงผึ้ง…

WE Admin

26 พ.ค. 2567

การลงทุน

วิเคราะห์ปัจจัยแต่ละหมวดธุรกิจ
การวิเคราะห์หมวดธุรกิจต่างๆ จะทำให้เราสามารถมองเห็นแนวโน้มต่างๆ ของหุ้นในกลุ่มที่เราสนใจจะลงทุนได้ในแต่ละหมวดธุรกิจ ดังนี้

WE Admin

4 ต.ค. 2564

การวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ: 7 ขั้นตอนสู่อิสรภาพทางการเงิน
เรียนรู้ 7 ขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและบรรลุเป้าหมายชีวิตของคุณ

วิชัย วางแผนดี

28 มิ.ย. 2567

ข่าวรอบโลก

[ IPO ] CIVIL ENGINEERING เข้าตลาดฯ
TikTok เป็นแอพพลิเคชั่นที่มียอดการดาวน์โหลดมากถึง 3 พันล้านครั้งในช่วงกลางปี 2021 ขึ้นแท่นเป็นแอพอันดับหนึ่งแอพที่มีผู้ดาวน์โหลดสูงสุด

WE Admin

26 ม.ค. 2567

บทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง

รับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออนาคตที่มั่นคงและปลอดภัยสำหรับคุณและครอบครัว

การลดค่าใช้จ่าย

ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ ปี2567
รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 11,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Elite Room รวงผึ้ง…

WE Admin

26 พ.ค. 2567

การลงทุน

วิเคราะห์ปัจจัยแต่ละหมวดธุรกิจ
การวิเคราะห์หมวดธุรกิจต่างๆ จะทำให้เราสามารถมองเห็นแนวโน้มต่างๆ ของหุ้นในกลุ่มที่เราสนใจจะลงทุนได้ในแต่ละหมวดธุรกิจ ดังนี้

WE Admin

4 ต.ค. 2564

การวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ: 7 ขั้นตอนสู่อิสรภาพทางการเงิน
เรียนรู้ 7 ขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและบรรลุเป้าหมายชีวิตของคุณ

วิชัย วางแผนดี

28 มิ.ย. 2567

ข่าวรอบโลก

[ IPO ] CIVIL ENGINEERING เข้าตลาดฯ
TikTok เป็นแอพพลิเคชั่นที่มียอดการดาวน์โหลดมากถึง 3 พันล้านครั้งในช่วงกลางปี 2021 ขึ้นแท่นเป็นแอพอันดับหนึ่งแอพที่มีผู้ดาวน์โหลดสูงสุด

WE Admin

26 ม.ค. 2567

บทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง

รับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออนาคตที่มั่นคงและปลอดภัยสำหรับคุณและครอบครัว

การลดค่าใช้จ่าย

ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ ปี2567
รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน : ห้อง Standard 11,300 บาท (รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ) ห้องพักที่มีราคาสูงสุด : ห้อง Elite Room รวงผึ้ง…

WE Admin

26 พ.ค. 2567

การลงทุน

วิเคราะห์ปัจจัยแต่ละหมวดธุรกิจ
การวิเคราะห์หมวดธุรกิจต่างๆ จะทำให้เราสามารถมองเห็นแนวโน้มต่างๆ ของหุ้นในกลุ่มที่เราสนใจจะลงทุนได้ในแต่ละหมวดธุรกิจ ดังนี้

WE Admin

4 ต.ค. 2564

การวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ: 7 ขั้นตอนสู่อิสรภาพทางการเงิน
เรียนรู้ 7 ขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและบรรลุเป้าหมายชีวิตของคุณ

วิชัย วางแผนดี

28 มิ.ย. 2567

ข่าวรอบโลก

[ IPO ] CIVIL ENGINEERING เข้าตลาดฯ
TikTok เป็นแอพพลิเคชั่นที่มียอดการดาวน์โหลดมากถึง 3 พันล้านครั้งในช่วงกลางปี 2021 ขึ้นแท่นเป็นแอพอันดับหนึ่งแอพที่มีผู้ดาวน์โหลดสูงสุด

WE Admin

26 ม.ค. 2567

“ค้นหาที่ปรึกษาการเงิน”

ชีวิตเราไม่มีใครวางแผนให้ล้มเหลว มีแต่คนล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน

“ค้นหาที่ปรึกษาการเงิน”

ชีวิตเราไม่มีใครวางแผนให้ล้มเหลว มีแต่คนล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน

“ค้นหาที่ปรึกษาการเงิน”

ชีวิตเราไม่มีใครวางแผนให้ล้มเหลว มีแต่คนล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน

“ค้นหาที่ปรึกษาการเงิน”

ชีวิตเราไม่มีใครวางแผนให้ล้มเหลว มีแต่คนล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Wealth Engineer และบริการที่เรามีให้

Wealth Engineer คืออะไร?

Wealth Engineer ช่วยอะไรคุณ?

Wealth Engineer คิดค่าบริการเท่าไร?

อยากใช้บริการ Wealth Engineer เริ่มต้นอย่างไร?

Wealth Engineer ต่างจากตัวช่วยวางแผนการเงินอื่นๆ อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Wealth Engineer และบริการที่เรามีให้

Wealth Engineer คืออะไร?

Wealth Engineer ช่วยอะไรคุณ?

Wealth Engineer คิดค่าบริการเท่าไร?

อยากใช้บริการ Wealth Engineer เริ่มต้นอย่างไร?

Wealth Engineer ต่างจากตัวช่วยวางแผนการเงินอื่นๆ อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Wealth Engineer และบริการที่เรามีให้

Wealth Engineer คืออะไร?

Wealth Engineer ช่วยอะไรคุณ?

Wealth Engineer คิดค่าบริการเท่าไร?

อยากใช้บริการ Wealth Engineer เริ่มต้นอย่างไร?

Wealth Engineer ต่างจากตัวช่วยวางแผนการเงินอื่นๆ อย่างไร

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีม Wealth Engineer ได้ที่

อีเมล

info@wealth-engineer.com

โซเชียลมีเดีย

Wealth Engineer วางแผนการเงิน 

เบอร์โทรศัพท์

094-892-2464, 02-673-1716

ที่ตั้งบริษัท

ชั้น 3 อาคารศุภาคาร 15 A แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีม Wealth Engineer ได้ที่

อีเมล

info@wealth-engineer.com

โซเชียลมีเดีย

เบอร์โทรศัพท์

094-892-2464, 02-673-1716

ที่ตั้งบริษัท

ชั้น 3 อาคารศุภาคาร 15 A แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีม Wealth Engineer ได้ที่

อีเมล

info@wealth-engineer.com

โซเชียลมีเดีย

Wealth Engineer วางแผนการเงิน 

เบอร์โทรศัพท์

094-892-2464, 02-673-1716

ที่ตั้งบริษัท

ชั้น 3 อาคารศุภาคาร 15 A แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีม Wealth Engineer ได้ที่

อีเมล

info@wealth-engineer.com

โซเชียลมีเดีย

Wealth Engineer วางแผนการเงิน 

เบอร์โทรศัพท์

094-892-2464, 02-673-1716

ที่ตั้งบริษัท

ชั้น 3 อาคารศุภาคาร 15 A แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ติดตามข่าวสารด้วยจดหมายข่าว

รับข้อมูลอัปเดตและความรู้ล่าสุดส่งตรงถึงเมลขึ้น

เมื่อคลิกสมัคร คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (ยกเลิกภายหลังได้)

ติดตามข่าวสารด้วยจดหมายข่าว

รับข้อมูลอัปเดตและความรู้ล่าสุดส่งตรงถึงเมลขึ้น

เมื่อคลิกสมัคร คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (ยกเลิกภายหลังได้)

ติดตามข่าวสารด้วย
จดหมายข่าว

รับข้อมูลอัปเดตและความรู้ล่าสุดส่งตรงถึงเมลขึ้น

เมื่อคลิกสมัคร คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (ยกเลิกภายหลังได้)

ติดตามข่าวสารด้วยจดหมายข่าว

รับข้อมูลอัปเดตและความรู้ล่าสุดส่งตรงถึงเมลขึ้น

เมื่อคลิกสมัคร คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (ยกเลิกภายหลังได้)

© 2024 Wealth Engineer. All rights reserved.

Privacy Policy

Terms of Service

Cookies Settings

© 2024 Wealth Engineer. All rights reserved.

Privacy Policy

Terms of Service

Cookies Settings

© 2024 Wealth Engineer. All rights reserved.

Privacy Policy

Terms of Service

Cookies Settings

© 2024 Wealth Engineer. All rights reserved.

Privacy Policy

Terms of Service

Cookies Settings