ทำความรู้จักทีม "Wealth Engineer"

"เพราะความมั่งคั่งวางแผนได้"

Mindset การเงินพื้นฐานที่ทุกคนควรมีและเราอยากแบ่งปัน

ทำความรู้จักทีม "Wealth Engineer"

"เพราะความมั่งคั่งวางแผนได้"

Mindset การเงินพื้นฐานที่ทุกคนควรมีและเราอยากแบ่งปัน

ทำความรู้จักทีม "Wealth Engineer"

"เพราะความมั่งคั่งวางแผนได้"

Mindset การเงินพื้นฐานที่ทุกคนควรมีและเราอยากแบ่งปัน

ทำความรู้จักทีม "Wealth Engineer"

"เพราะความมั่งคั่งวางแผนได้"

Mindset การเงินพื้นฐานที่ทุกคนควรมีและเราอยากแบ่งปัน

วางแผนสร้าง Wealth ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

Wealth Engineer เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มวิศวกรที่เชื่อว่า "ความมั่งคั่งวางแผนได้" และ "แผนที่ดีนั้น ไม่ใช่แผนที่สร้างความมั่งคั่งได้เร็วที่สุด หากแต่ต้องเป็นแผนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลที่สุด" เราจึงมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับประเทศของเราไปด้วยกัน

วางแผนสร้าง Wealth ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

Wealth Engineer เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มวิศวกรที่เชื่อว่า "ความมั่งคั่งวางแผนได้" และ "แผนที่ดีนั้น ไม่ใช่แผนที่สร้างความมั่งคั่งได้เร็วที่สุด หากแต่ต้องเป็นแผนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลที่สุด" เราจึงมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับประเทศของเราไปด้วยกัน

วางแผนสร้าง Wealth ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

Wealth Engineer เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มวิศวกรที่เชื่อว่า "ความมั่งคั่งวางแผนได้" และ "แผนที่ดีนั้น ไม่ใช่แผนที่สร้างความมั่งคั่งได้เร็วที่สุด หากแต่ต้องเป็นแผนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลที่สุด" เราจึงมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับประเทศของเราไปด้วยกัน

วางแผนสร้าง Wealth ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

Wealth Engineer เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มวิศวกรที่เชื่อว่า "ความมั่งคั่งวางแผนได้" และ "แผนที่ดีนั้น ไม่ใช่แผนที่สร้างความมั่งคั่งได้เร็วที่สุด หากแต่ต้องเป็นแผนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลที่สุด" เราจึงมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับประเทศของเราไปด้วยกัน

กฤษณ์ วณิชเดโชชัย

เปลี่ยนสายงานด้านการเงิน ทำงานในบริษัทหลักทรัพย์ มุ่งสู่เส้นทางนักวางแผนทางการเงิน จึงเริ่มก่อตั้งบริษัทวางแผนการเงิน Wealth Engineer เพื่อพัฒนาทักษะ FA ในประเทศไทย ได้รับโอกาสเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับสมาคม THAIFA และสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่ง

ปัจจุบันได้รับเกียรติเป็นวิทยากรหลักสูตรวางแผนการเงินระดับเอเชีย (FChFP) ตั้งแต่ปี 2018 รวมถึงบริษัทประกันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับประชากรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

CEO & Co-founder

ผู้ก่อตั้งบริษัท เวลธ์ เอ็นจีเนียร์ จำกัด

กฤษณ์ วณิชเดโชชัย

เปลี่ยนสายงานด้านการเงิน ทำงานในบริษัทหลักทรัพย์ มุ่งสู่เส้นทางนักวางแผนทางการเงิน จึงเริ่มก่อตั้งบริษัทวางแผนการเงิน Wealth Engineer เพื่อพัฒนาทักษะ FA ในประเทศไทย ได้รับโอกาสเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับสมาคม THAIFA และสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่ง

ปัจจุบันได้รับเกียรติเป็นวิทยากรหลักสูตรวางแผนการเงินระดับเอเชีย (FChFP) ตั้งแต่ปี 2018 รวมถึงบริษัทประกันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับประชากรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

CEO & Co-founder

ผู้ก่อตั้งบริษัท เวลธ์ เอ็นจีเนียร์ จำกัด

กฤษณ์ วณิชเดโชชัย

เปลี่ยนสายงานด้านการเงิน ทำงานในบริษัทหลักทรัพย์ มุ่งสู่เส้นทางนักวางแผนทางการเงิน จึงเริ่มก่อตั้งบริษัทวางแผนการเงิน Wealth Engineer เพื่อพัฒนาทักษะ FA ในประเทศไทย ได้รับโอกาสเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับสมาคม THAIFA และสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่ง

ปัจจุบันได้รับเกียรติเป็นวิทยากรหลักสูตรวางแผนการเงินระดับเอเชีย (FChFP) ตั้งแต่ปี 2018 รวมถึงบริษัทประกันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับประชากรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

CEO & Co-founder

ผู้ก่อตั้งบริษัท เวลธ์ เอ็นจีเนียร์ จำกัด

กฤษณ์ วณิชเดโชชัย

เปลี่ยนสายงานด้านการเงิน ทำงานในบริษัทหลักทรัพย์ มุ่งสู่เส้นทางนักวางแผนทางการเงิน จึงเริ่มก่อตั้งบริษัทวางแผนการเงิน Wealth Engineer เพื่อพัฒนาทักษะ FA ในประเทศไทย ได้รับโอกาสเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับสมาคม THAIFA และสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่ง

ปัจจุบันได้รับเกียรติเป็นวิทยากรหลักสูตรวางแผนการเงินระดับเอเชีย (FChFP) ตั้งแต่ปี 2018 รวมถึงบริษัทประกันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับประชากรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

CEO & Co-founder

ผู้ก่อตั้งบริษัท เวลธ์ เอ็นจีเนียร์ จำกัด

ทำความรู้จักทีมที่ปรึกษาการเงิน

Wealth Engineers

ผู้ช่วยวิเคราะห์เป้าหมายทางการเงินของคุณและแนะแนวทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ

กฤษณ์ วณิชเดโชชัย

เพราะความมั่งคั่ง ออกแบบได้ Wealth Engineer ร่วมทางไปกับคุณ

วางแผนประกัน

วางแผนการลงทุน

วางแผนภาษี

กมลลักษณ์ วานิชภิญโญ

เป้าหมายชีวิตเป็นจริงได้ไม่ยาก แค่เริ่มต้นวางแผนการเงินวันนี้ กับที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ

วางแผนประกัน

วางแผนการศึกษาบุตร

วางแผนภาษี

เปี่ยมสุข ก่อเกิดวิบูลย์

วางแผนประกัน

วางแผนภาษี

วางแผนการลงทุน

สุทธณัช ออละอ่อน

เมื่อความคิดของคุณเปลี่ยน การเงินของคุณก็เปลี่ยนเช่นกัน

วางแผนประกัน

วางแผนเกษียณ

วางแผนการศึกษาบุตร

ศิริลักษณ์ อมาตยกุล

วางแผนประกัน

วางแผนเกษียณ

วางแผนมรดก

สุดารัตน์ พรมนิวาส

วางแผนประกัน

วางแผนเกษียณ

วางแผนมรดก

ดูทั้งหมด
ทำความรู้จักทีมที่ปรึกษาการเงิน

Wealth Engineers

ผู้ช่วยวิเคราะห์เป้าหมายทางการเงินของคุณและแนะแนวทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ

กฤษณ์ วณิชเดโชชัย

เพราะความมั่งคั่ง ออกแบบได้ Wealth Engineer ร่วมทางไปกับคุณ

วางแผนประกัน

วางแผนการลงทุน

วางแผนภาษี

กมลลักษณ์ วานิชภิญโญ

เป้าหมายชีวิตเป็นจริงได้ไม่ยาก แค่เริ่มต้นวางแผนการเงินวันนี้ กับที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ

วางแผนประกัน

วางแผนการศึกษาบุตร

วางแผนภาษี

เปี่ยมสุข ก่อเกิดวิบูลย์

วางแผนประกัน

วางแผนภาษี

วางแผนการลงทุน

สุทธณัช ออละอ่อน

เมื่อความคิดของคุณเปลี่ยน การเงินของคุณก็เปลี่ยนเช่นกัน

วางแผนประกัน

วางแผนเกษียณ

วางแผนการศึกษาบุตร

ศิริลักษณ์ อมาตยกุล

วางแผนประกัน

วางแผนเกษียณ

วางแผนมรดก

สุดารัตน์ พรมนิวาส

วางแผนประกัน

วางแผนเกษียณ

วางแผนมรดก

ดูทั้งหมด
ทำความรู้จักทีมที่ปรึกษาการเงิน

Wealth Engineers

ผู้ช่วยวิเคราะห์เป้าหมายทางการเงินของคุณและแนะแนวทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ

กฤษณ์ วณิชเดโชชัย

เพราะความมั่งคั่ง ออกแบบได้ Wealth Engineer ร่วมทางไปกับคุณ

วางแผนประกัน

วางแผนการลงทุน

วางแผนภาษี

กมลลักษณ์ วานิชภิญโญ

เป้าหมายชีวิตเป็นจริงได้ไม่ยาก แค่เริ่มต้นวางแผนการเงินวันนี้ กับที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ

วางแผนประกัน

วางแผนการศึกษาบุตร

วางแผนภาษี

เปี่ยมสุข ก่อเกิดวิบูลย์

วางแผนประกัน

วางแผนภาษี

วางแผนการลงทุน

สุทธณัช ออละอ่อน

เมื่อความคิดของคุณเปลี่ยน การเงินของคุณก็เปลี่ยนเช่นกัน

วางแผนประกัน

วางแผนเกษียณ

วางแผนการศึกษาบุตร

ศิริลักษณ์ อมาตยกุล

วางแผนประกัน

วางแผนเกษียณ

วางแผนมรดก

สุดารัตน์ พรมนิวาส

วางแผนประกัน

วางแผนเกษียณ

วางแผนมรดก

ดูทั้งหมด
ทำความรู้จักทีมที่ปรึกษาการเงิน

Wealth Engineers

ผู้ช่วยวิเคราะห์เป้าหมายทางการเงินของคุณและแนะแนวทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ

กฤษณ์ วณิชเดโชชัย

เพราะความมั่งคั่ง ออกแบบได้ Wealth Engineer ร่วมทางไปกับคุณ

วางแผนประกัน

วางแผนการลงทุน

วางแผนภาษี

กมลลักษณ์ วานิชภิญโญ

เป้าหมายชีวิตเป็นจริงได้ไม่ยาก แค่เริ่มต้นวางแผนการเงินวันนี้ กับที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ

วางแผนประกัน

วางแผนการศึกษาบุตร

วางแผนภาษี

เปี่ยมสุข ก่อเกิดวิบูลย์

วางแผนประกัน

วางแผนภาษี

วางแผนการลงทุน

สุทธณัช ออละอ่อน

เมื่อความคิดของคุณเปลี่ยน การเงินของคุณก็เปลี่ยนเช่นกัน

วางแผนประกัน

วางแผนเกษียณ

วางแผนการศึกษาบุตร

ศิริลักษณ์ อมาตยกุล

วางแผนประกัน

วางแผนเกษียณ

วางแผนมรดก

สุดารัตน์ พรมนิวาส

วางแผนประกัน

วางแผนเกษียณ

วางแผนมรดก

ดูทั้งหมด
ความร่วมมือของเรากับผู้นำในอุตสาหกรรมเช่น AIA และ Finnomena
ความร่วมมือของเรากับผู้นำในอุตสาหกรรมเช่น AIA และ Finnomena
ความร่วมมือของเรากับผู้นำในอุตสาหกรรมเช่น AIA และ Finnomena
ความร่วมมือของเรากับผู้นำในอุตสาหกรรมเช่น AIA และ Finnomena

“ค้นหาที่ปรึกษาการเงิน”

ชีวิตเราไม่มีใครวางแผนให้ล้มเหลว มีแต่คนล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน

“ค้นหาที่ปรึกษาการเงิน”

ชีวิตเราไม่มีใครวางแผนให้ล้มเหลว มีแต่คนล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน

“ค้นหาที่ปรึกษาการเงิน”

ชีวิตเราไม่มีใครวางแผนให้ล้มเหลว มีแต่คนล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน

“ค้นหาที่ปรึกษาการเงิน”

ชีวิตเราไม่มีใครวางแผนให้ล้มเหลว มีแต่คนล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Wealth Engineer และบริการที่เรามีให้

Wealth Engineer คืออะไร?

Wealth Engineer ช่วยอะไรคุณ?

Wealth Engineer คิดค่าบริการเท่าไร?

อยากใช้บริการ Wealth Engineer เริ่มต้นอย่างไร?

Wealth Engineer ต่างจากตัวช่วยวางแผนการเงินอื่นๆ อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Wealth Engineer และบริการที่เรามีให้

Wealth Engineer คืออะไร?

Wealth Engineer ช่วยอะไรคุณ?

Wealth Engineer คิดค่าบริการเท่าไร?

อยากใช้บริการ Wealth Engineer เริ่มต้นอย่างไร?

Wealth Engineer ต่างจากตัวช่วยวางแผนการเงินอื่นๆ อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Wealth Engineer และบริการที่เรามีให้

Wealth Engineer คืออะไร?

Wealth Engineer ช่วยอะไรคุณ?

Wealth Engineer คิดค่าบริการเท่าไร?

อยากใช้บริการ Wealth Engineer เริ่มต้นอย่างไร?

Wealth Engineer ต่างจากตัวช่วยวางแผนการเงินอื่นๆ อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Wealth Engineer และบริการที่เรามีให้

Wealth Engineer คืออะไร?

Wealth Engineer ช่วยอะไรคุณ?

Wealth Engineer คิดค่าบริการเท่าไร?

อยากใช้บริการ Wealth Engineer เริ่มต้นอย่างไร?

Wealth Engineer ต่างจากตัวช่วยวางแผนการเงินอื่นๆ อย่างไร

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีม Wealth Engineer ได้ที่

อีเมล

info@wealth-engineer.com

โซเชียลมีเดีย

Wealth Engineer วางแผนการเงิน 

เบอร์โทรศัพท์

094-892-2464, 02-673-1716

ที่ตั้งบริษัท

ชั้น 3 อาคารศุภาคาร 15 A แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีม Wealth Engineer ได้ที่

อีเมล

info@wealth-engineer.com

โซเชียลมีเดีย

Wealth Engineer วางแผนการเงิน 

เบอร์โทรศัพท์

094-892-2464, 02-673-1716

ที่ตั้งบริษัท

ชั้น 3 อาคารศุภาคาร 15 A แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีม Wealth Engineer ได้ที่

อีเมล

info@wealth-engineer.com

โซเชียลมีเดีย

Wealth Engineer วางแผนการเงิน 

เบอร์โทรศัพท์

094-892-2464, 02-673-1716

ที่ตั้งบริษัท

ชั้น 3 อาคารศุภาคาร 15 A แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีม Wealth Engineer ได้ที่

อีเมล

info@wealth-engineer.com

โซเชียลมีเดีย

เบอร์โทรศัพท์

094-892-2464, 02-673-1716

ที่ตั้งบริษัท

ชั้น 3 อาคารศุภาคาร 15 A แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ติดตามข่าวสารด้วยจดหมายข่าว

รับข้อมูลอัปเดตและความรู้ล่าสุดส่งตรงถึงเมลขึ้น

เมื่อคลิกสมัคร คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (ยกเลิกภายหลังได้)

ติดตามข่าวสารด้วยจดหมายข่าว

รับข้อมูลอัปเดตและความรู้ล่าสุดส่งตรงถึงเมลขึ้น

เมื่อคลิกสมัคร คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (ยกเลิกภายหลังได้)

ติดตามข่าวสารด้วย
จดหมายข่าว

รับข้อมูลอัปเดตและความรู้ล่าสุดส่งตรงถึงเมลขึ้น

เมื่อคลิกสมัคร คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (ยกเลิกภายหลังได้)

ติดตามข่าวสารด้วยจดหมายข่าว

รับข้อมูลอัปเดตและความรู้ล่าสุดส่งตรงถึงเมลขึ้น

เมื่อคลิกสมัคร คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (ยกเลิกภายหลังได้)