• ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขา การบัญชีบริหาร – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • สำเร็จหลักสูตร “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)” รุ่นที่ 276 จ.ชลบุรี
  • ผู้จัดการและที่ปรึกษาโครงการอสังหาฯ – บริษัท ฟีลกู๊ด โฮม แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
  • กรรมการผู้จัดการธุรกิจอสังหาฯ – บริษัท ณหนาท วิลเลจ จำกัด
  • กรรมการผู้จัดการธุรกิจอสังหาฯ – บริษัท นรวัฒน์ ซิตี้ จำกัด
  • ผู้จัดทำบัญชี – บริษัท พีไอ ที่ปรึกษาบัญชีธุรกิจ จำกัด

  • Financial Advisor – Wealth Engineer Co., Ltd.
  • Investment Consultant License (IC) – No. 082181
  • Real Estate Development Consultant
  • Feel Good Home and Living Co.,Ltd.

จากประสบการณ์ทำงานในวงการอสังหาฯมานานมากกว่า5ปี ทำให้เรียนรู้ปัญหาการเงินของลูกค้าโครงการบ้านหลายท่าน ซึ่งทำให้รู้ว่า คนส่วนมากขาดการวางแผนการเงินที่ดี หรือไม่ได้เตรียมตัวก่อนการซื้ออสังหาเพื่อที่อยู่อาศัย เริ่มต้นตั้งแต่การบริหารหนี้สิน การสร้างกระแสเงินสด หลายคนติดเครดิตบูโร ทำให้กู้เงินธนาคารไม่ผ่าน หลายๆครั้งที่ผู้ประกอบการอสังหาฯเอง ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น

เมื่อตกผลึกความคิดเชิงลึกก็ค้นพบว่า คนเหล่านี้ขาดซึ่งความรู้ทางการเงิน รวมทั้งการวางแผนที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงิน หากมี “ที่ปรึกษาการเงินที่ดี” น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือเขาให้มีสุขภาพการเงินที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย

จึงตัดสินใจร่วมงานกับทีม Wealth Engineer เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การเงินด้านต่างๆกันกับทีมงานคนอื่นๆที่มีความสามารถหลากหลาย และอยากนำประสบการณ์และความรู้ที่เราได้สั่งสมมาไม่มากก็น้อยส่งต่อให้ผู้อื่น ให้สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาตลอดชีวิตการทำงานนี้ทำประโยชน์ต่อสังคมได้บ้าง และให้เขานำไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบและยั่งยืน

จงเลือกฝากชีวิตไว้กับ “สติและปัญญา” ดีกว่าฝากไว้กับ “โชคชะตา ที่มองไม่เห็น”