ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)

  • Assistance Manager : Purchasing planing
    For Thailand & Asia Pacific of Totota Daihatsu Engineering & Manufacturing Co.,Ltd
  • Assistance Manager : Supplier Project Management of Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing Co.,Ltd
  • Senior Engineer : Supplier’s part tracking team
    Of Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co.,Ltd
  • Engineer : Purchasing Engineering of Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co.,Ltd

  • Financial Advisor : Wealth Engineer Co.,Ltd
  • Investment Consultance License (IC) : No. 091365

หลายปีก่อนมีโอกาสได้รับการสัมภาษณ์เพื่อตรวจสุขภาพทางการเงิน และได้รับการวางแผนเพื่อปกป้องการเงินและชีวิตที่มั่นคงจากผู้เชี่ยวชาญของ WE ทำให้รู้สึกว่าการมีความรู้ด้านนี้มันดีจังเลย! ถ้าเรามีความรู้และเป็นผู้เชี่ยวชาญ เราก็จะสามารถดูแลตนเอง คนรอบข้าง และทำประโยชน์ในการวางแผนการเงินให้ผู้กับผู้อื่น ซึ่งคิดว่ามีคนจำนวนมากที่ยังไม่มีความรู้ในด้านนี้ หลังจากเข้ามาเป็นสมาชิก WE ในท่ามกลางจิตที่เป็นผู้ให้ของทุกคน จึงได้รับความรู้มากมายจนกระทั่งสามารถเป็นผู้ให้ประโยชน์ในการวางแผนแก่ผู้อื่นด้วยเช่นกัน และได้พิสูจน์สมมติฐานว่าคนจำนวนมากยังไม่ได้วางแผนการเงิน เมื่อออกไปทำงานด้านนี้จึงรู้สึกอิ่มใจทุกครั้งที่ได้ทำประโยชน์ในการวางแผนให้กับคนรอบข้าง ซึ่งงานที่เราทำไม่ใช่แค่การวางแผนการเงิน แต่สิ่งนี้คือการวางแผนความมั่นคงของชีวิต

Planning well is the way to great results.