• เภสัชศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
  • Executive MBA,Financial Advisor Program
  • ทำงานในบริษัทยามะเร็งระดับtop 3 ของโลก 5 ปี
  • ทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านสเต็มเซลล์ 1 ปี
  • ทำงานเป็นผู้บริหารงานขายบริษัทยาไทย 1 ปี
  • ทำงานที่ปรึกษาการเงิน( financial advisor ) 1.5 ปี

  • Financial Advisor – Wealth Engineer Co., Ltd.
  • MDRT 2020
  • Investment Consultant License (IC) No. 106497
  • Financial Advisor High Net Worth (FA HNW)
  • Scholarship student in program of Financial Advisor (FA Prime) #49

เป็นองคกรที่มีอุดมการณ์เหมือนกัน ที่ตั้งใจทำเพื่อข่วยเหลือให้คนไทยมีการเงินที่ดีขึ้น เพราะส่วนตัวอยากช่วยให้คนรอบข้างได้มีแผนการเงินที่ดี หากไม่มีปัญหาการเงินก็ลดปัญหาอย่างอื่นได้ เช่นจากการที่อยู่ดูแลวงการยามะเร็งมา ได้เห็นปัญหาการเข้าถึงการรักษา การเข้าถึงยาที่มีราคาแพง เข้าใจเลยว่าคนที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมด้านการเงิน ตอนมีปัญหาสุขภาพต้องมาขายทรัพย์สินเพื่อรักษาตัว ไม่อยากเห็นภาพนั้นอีก อยากช่วยคนให้มากที่สุด ให้เขามีแผนการเงินที่ดี ไม่สะดุด. “การมีชีวิตที่ดีนั้น เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีความเสี่ยงใดๆให้ชีวิตสะดุด ไม่ว่า สุขภาพ ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือลงทุนผิดพลาด หากแต่มีการวางแผนการเงินที่ดี คุณก็จะผ่านทุกๆวันได้แบบมีความสุข ไม่ใช่ความทุกข์”

สิ่งที่ยากที่สุดคือ“การตัดสินใจลงมือทำ”
ส่วนที่เหลือก็เพียงแค่ยืนหยัดกับสิ่งที่ตัดสินใจ