มัธยม : รร.อัสสัมชัญ
ป.ตรี : วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

วิศวกร บ.โตโยต้า
ฝ่ายออกแบบตัวถัง ประจำประเทศญี่ปุ่น
เมืองนาโงย่า 2ปี และในไทย 7 ปี
เป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทดสอบยานยนต์และวิจัยตลาดยานยนต์เอเชีย

  • Financial Advisor Wealth Engineer Co., Ltd.
  • Investment Consultant License (IC)- No.072705
  • Insurance License : No. 5801034648
  • Fellow Chartered Financial Practitioner (FChFP)
  • Chartered Life Practitioners (ChLP)
  • Scholarship student in program of Financial Advisor (FA Prime)
  • วิทยากรหลักสูตร FChFP 2019 (Fellow Chartered Financial Practitioner)
  • ทีมงานฝ่ายวิจัยและพัฒนา สมาคม GAMA Thailand
  • รางวัล Thailand National Quality Awards 2017​ (TNQA)

ได้มีโอกาสไปอยู่กับคนญี่ปุ่นที่ทำงานด้วยแล้ว พบว่าการเกษียณต้องมีการวางแผน ไม่ต่างจากการสร้างรถ สร้างบ้าน คิดหน้าคิดหลัง และมีพ่อป่วยเป็นมะเร็งแต่ พ่อมีการวางแผนไว้บ้างทำให้รอดพ้นวิกฤต จึงอยากเอานำเอาประสบการณ์มาช่วยแก้ความเหลือมล้ำในสังคมไทย และรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้รับคำขอบคุณจากการให้คำแนะนำและบริการ

ที่ปรึกษาการเงินยุคใหม่ เริ่มต้นไม่ง่าย แต่ถ้าเริ่มได้แล้ว ไม่ยาก!!