• B.Sc. (Industrial Chemistry) – KMUTNB
  • M.Sc. (Petrochemicals and Polymer Science) – Chulalongkorn University
  • Certificate of English for Business program – Greenwich English College, Australia
  • Export Key Accounts – Essilor Group
  • Sales Engineer – UBE Chemicals (Asia) Plc.
  • Technical Sales Representative – Global Connections Plc.
  • Chemist Trainee – PTT Chemicals Plc.
  • Tutor (General Chemistry, Chemistry for Engineers)
  • Scholarship student in Thailand Chemistry Olympaid (POSN-Chemistry)

  • Financial Advisor – Wealth Engineer Co., Ltd
  • Scholarship student in Program of “Financial Advisor (FA Prime)” #59

เริ่มต้นจากครอบครัวประสบปัญหาการเงินและพ่อแม่ไม่สามารถหยุดทำงานและเกษียณได้ ทั้งๆที่พวกเขาขยันทำงานหนักมาก แต่เพราะขาดการวางแผนการเงินที่ดี เราจึงมีแรงบันดาลใจในการเสาะแสวงหาความรู้ทางการเงินและการลงทุนมาตลอด5ปี เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้ดีขึ้น จนทุกวันนี้ชีวิตตัวเองและคนในครอบครัวเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ จนมีคนรอบข้างไว้วางใจและมาขอรับคำปรึกษาในการวางแผนการเงินและภาษีมากขึ้นเรื่อยๆ และด้วยความที่เราชอบไปออกค่ายครูอาสาพัฒนาชุมชนเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว โดยมีเจตนามุ่งเน้นเรื่อง “การช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน” จึงถึงเวลาแล้วที่เราต้องจับ Passion มาทำงานในฝันกับเส้นทาง “ที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ” อาชีพที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมได้ในวงกว้าง จากหลายองค์กรที่ได้ศึกษาข้อมูลมา ทั้งวิสัยทัศน์ผู้บริหาร กลยุทธ์การทำงาน การตลาด รวมทั้งเครื่องมือการทำงาน ทีมงานพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นกัน “เราจึงเลือกสไตล์การทำงานที่ใช่ ในแบบที่เราต้องการจะเป็น!” นั่นเป็นเหตุผลที่เราตัดสินใจเลือก Wealth Engineer และเชื่อมั่นว่าจะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่จะคอยส่งเสริมและสนับสนุนทีมงานที่ปรึกษาให้พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ค่ะ เพราะความรู้และความใส่ใจของที่ปรึกษา คือกำไรสูงสุดของผู้รับการบริการ

“Only a life lived for others is a life worthwhile.”

เพราะหนึ่งชีวิตที่เราช่วยเขาวางแผนการเงินในวันนี้ อาจเป็นการช่วยเหลือทุกชีวิตในครอบครัวของเขาในวันข้างหน้า!